6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketleri arasında yer almakla birlikte şahıs şirketi-sermaye şirketi ayrımının dışında tutulmuştur? A) Anonim şirketler B) Adi şirketler C) Kollektif şirketler D) Sermayesi payl

Henüz cevap yok