Aşağıdaki bilgilerden hangisi “Stoklar ile Net Satışlar” arasındaki ilişkinin trend analiz tekniği ile analiz edilmesi sonucu sağlanır?

A) Dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği

B) Kısa vadeli borçları ödeme gücü

C) İşletmenin satışlarıyla stoklarını eritip eritemediği

D) İşletmenin borçlanma kapasitesi, varlıkların verimliliği

E) Satışların peşin ya da kredili olup olmadığı 

4727 NUMARALI CEVAP


Cevap C 

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1