Aşağıdaki ifadeler kapsamında, taşıma sözleşmesine göre aşağıdaki şıklardan hangisi taşıyıcının yükümlülükleri hakkındaki yanlış ifade ya da ifadeleri göstermektedir?

  1. Ücret karşılığında bir eşyayı, bir yerden başka bir yere sağlam bir şekilde taşımak
  2. Yüklemenin işletme güvenliğine uygun olmasını sağlama yükümlülüğü
  3. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça ya da ticari teamülden aksi anlaşılmadıkça yükleme ve boşaltma yapma
  4. Sözleşmede aksi kararlaştırıldığı takdirde yükleme ve boşaltma
  5. Sözleşmede hüküm olmasa da ticari teamülden aksi anlaşıldığı takdirde yükleme ve boşaltma

Yukarıdaki ifadeler kapsamında, taşıma sözleşmesine göre aşağıdaki şıklardan hangisi taşıyıcının yükümlülükleri hakkındaki yanlış ifade ya da ifadeleri göstermektedir?

  1. II
  2. IV, V YANLIŞ
  3. II, V  YANLIŞ
  4. I      
  5. III

4694 NUMARALI CEVAP


cevap : B

Cevaplayan: ekonomistadam |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1