Aşağıdaki kayıt hangi muhasebe işlemine aittir?

Borç Alacak
Genel Üretim Giderleri  
  İlk Madde ve Malzeme
  1. İlk madde ve malzemenin satın alınması
  2. İlk madde ve malzemenin imalata verilmesi
  3. İlk madde ve malzemenin satılması
  4. İlk madde ve malzemenin ambara iade edilmesi
  5. Ambardan endirekt ilk madde ve malzeme çekilmesi

4731 NUMARALI CEVAP


Cevap e.

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1