Aşağıdaki konulardan hangisinin denetim evreni içinde yer alması uygun değildir?

A) Satın alma süreçleri

B) Muhasebe sistemi ve mali raporlama süreçleri

C) Satış ve pazarlama süreçleri 

D) Üretim süreçleri

E) Yönetim kurulu karar alma süreci

4816 NUMARALI CEVAP


Cevap E Yönetim kurulu karar alma süreci

Cevaplayan: MrWinnerX |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1