Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanunun amaçları arasında yer almamaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanunun amaçları arasında yer almamaktadır?
 
A) İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak
B) İlgili Bakanlıkların ihbarı üzerine mükellefler üzerinde vergi denetimini yoğunlaştırmak
C) İlgili Meslek Odaları ve Birliğin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemek
D) Yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek
E) İşletmelerin faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tâbi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak

4858 NUMARALI CEVAP


İlgili Bakanlıkların ihbarı üzerine mükellefler üzerinde vergi denetimini yoğunlaştırmak

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1