Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik ölçülerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik ölçülerinden biri değildir?
 
A) Geometrik ortalama
B) Varyans
C) Değişim Katsayısı
D) Ortalama Mutlak Sapma
E) Standart Sapma

4886 NUMARALI CEVAP


Geometrik ortalama

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Cevap sayısı: 
1