Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

A) Hizmetlerde geleneksel pazarlama faaliyetlerinden farklı uygulamaların olması.B) Hizmet algılarının tüm hizmet alanlarında benzer olmasıC) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturmasıD) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmalarıE) Üretim işletmeleri için hizmetin önemli olması

Henüz cevap yok