Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının konumlandırmayı en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için cevaplandırılması gereken sorulardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının konumlandırmayı en iyi şekilde gerçekleştirebilmesi için cevaplandırılması gereken sorulardan biri değildir?

A) Hizmetlerin nasıl standart hale getirilebileceği

B) Mevcut ve potansiyel müşterilerin kim olduğu

C) Mevcut müşterilerin durumu nasıl algıladıkları

D) Rekabet avantajı kazanılması için neler yapılabileceği

E) Sunulan hizmetlerin neler olduğu

4667 NUMARALI CEVAP


A) Hizmetlerin nasıl standart hale getirilebileceği

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Cevap sayısı: 
1