Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasının uygulanacağı hallerden değildir? cevap a

Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasının uygulanacağı hallerden değildir?

A) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması 

B) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi 

C) Adres değişikliklerinin süresinde bildirilmemesi

D) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi

E) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi 

 

fatma7kids

4756 NUMARALI CEVAP


Adres değişikliklerinin süresinde bildirilmemesi

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Cevap sayısı: 
1