Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizindeki fizibilite çalışması kapsamında Termin Planı’nın hazırlanmasında kullanılan literatürde genel kabul gören temel yaklaşımlar açısından doğrudur ?

I)          GANNT Şeması, projedeki faaliyetlerin yatay çubuk grafik yardımıyla hangi sürelerde başlayıp biteceğine yönelik bilgileri sunar.

II)        Kritik Yol Yöntemi’nde (CPM), projedeki faaliyetlerin tamamlanma zamanları, belirli olasılık dağılımları sergileyen rassal değişkenler dikkate alınarak tahmin edilmekte olup, olasılıksal proje planlama tekniğidir.

III)      Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği’nde (PERT), projedeki faaliyetlerin tamamlanma zamanları, belirli bir faaliyetin tamamlanması için harcanan maddi kaynağa bağlıdır. Faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının değişmediği (deterministik) varsayımına dayanan proje planlama tekniğidir.

A) Yalnız I  

B) I ve II  

C) Hepsi  

D) Yalnız II  

E) II ve III  

4682 NUMARALI CEVAP


Yalnız I
 

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1