Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projelerinin analizinde farklı düzeydeki yöneticiler açısından planlama faaliyetleri açısından söylenebilir?

I)          Tepe yönetim politikaları belirler ve stratejik kararlar alır.

II)        Orta düzey yönetim cari faaliyet planları hazırlar.

III)      Operasyonel düzey yönetim taktiksel planlar yapılmasını sağlar.

 

A) I ve III

B) Yalnız II

C) II ve III

D) Yalnız I

E) Hepsi  

4826 NUMARALI CEVAP


CEVAP: YALNIZ 1

Cevaplayan: 3ozden |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1