Yükleniyor...

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Denetçi 24 Kasım 2021 22:50

Denetimin ön şartlarının mevcut olup olmadığını tespit etmek için şunlara bakılır;

  1. Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup olmadığı
  2. Yönetimin şu sorumluluklarını anladığına ve üstlendiğine dair mutabakat
    1. Gerekli hallerde finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu dahil olmak üzere, finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması sorumluluğu
    2. Yönetimin, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tablolar hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrole ilişkin sorumluluğu
    3. Yönetimin, denetçiye; finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili kayıtlar, belgeler ve diğer hususlar gibi muttali olduğu tüm bilgilere erişim imkanı sağlama sorumluluğu
    4. Yönetimin denetimin amacı doğrultusunda talep edebileceği ilave bilgileri sağlama sorumluluğu, denetim kanıtlarının toplanması için denetçinin işletme içinde gerekli gördüğü kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme imkanı sağlama sorumluluğu