Bağımsız Denetim Standardı 230 kapsamında denetim çalışma kağıtlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir denetim dosyasındaki çalışma kağıtlarından aynı müşterinin sonraki denetimlerinde de faydalanılabilmektedir.  

B) Çalışma kağıtlarının birleştirildiği denetim dosyaları bir kez tamamlandıktan sonra, bu dosyalarda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

C) Çalışma kağıtları denetim tamamlanmadan önce değerlendirme ve gözden geçirmeye hazır olmalıdır.

D) Çalışma kağıtlarının birleştirildiği denetim dosyaları, denetçi raporu tarihinden itibaren en fazla 60 gün içinde tamamlanmalıdır.

E) Çalışma kağıtları fiziki olarak basılmaksızın elektronik ortamda tutulabilirler.  

5270 NUMARALI CEVAP


 

A) Çalışma kağıtlarının birleştirildiği denetim dosyaları bir kez tamamlandıktan sonra, bu dosyalarda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Cevaplayan: Hüseyin Güven |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1