Yükleniyor...
0
Destek
0
Cevap
0
Görüntüleme
Cevap Yaz
Listeme Ekle

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Yılmaz Hoş 05 Mart 2022 12:25

BDS 550 Kapsamında şu şartlardan birini karşılayanlar ilişkili taraf olarak tanımlanmıştır.

 1. Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraf olarak tanımlanmak
 2. Geçerli finansal raporlama çerçevesinde ilişkili taraflarla ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması veya bulunan hükümlerin yetersiz olması durumunda;
  1. Raporlama yapan işletme üzerinde, bir veya birden fazla aracı yoluyla doğrudan veya dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye sahip olan kişi veya başka bir işletme olmak
  2. Raporlama yapan işletmenin, bir veya birden fazla aracı yoluyla, üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole ya da önemli bir etkiye sahip olduğu başka bir işletme olmak
  3. Aşağıdaki durumlar sebebiyle, raporlama yapan işletme ile ortak kontrol altında bulunan bir işletme olmak
   1. Kontrole sahip ortakların aynı olması
   2. Ortakların yakın aile üyeleri olması
   3. Kilit yöneticilerin aynı olması

Ancak, kamunun ortak kontrolü altında olan işletmeler; birbirleriyle önemli işlemler gerçekleştirmedikçe veya aralarında önemli ölçüde kaynak paylaşımı olmadıkça ilişkili işletmeler olarak kabul edilmez.

Birçok finansal raporlama çerçevesi kontrol ve önemli etki kavramlarını ele almaktadır. Bu kavramlar farklı terimlerle ifade edilse de, genellikle aşağıdaki gibi tanımlanır:

 • Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla söz konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür.
 • Önemli etki (pay sahipliği, kanun veya sözleşme yoluyla kazanılabilir), bir işletmenin finansal faaliyetle ilgili politika kararlarına katılma gücüdür, ancak bu politikalar üzerinde kontrolün bulunmamasıdır.

Aşağıdaki ilişkilerden söz konusu olması, kontrol veya önemli etkinin bulunduğuna işaret edebilir:

 • İşletmedeki doğrudan veya dolaylı özkaynak payı veya diğer finansal çıkarlar
 • İşletmenin diğer işletmelerdeki doğrudan veya dolaylı özkaynak payı veya diğer finansal çıkarları
 • Üst yönetimden sorumlu olanların veya kilit yönetimin (işletmenin faaliyetlerini planlama, yönlendirme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna sahip yönetim üyelerinin) bir parçası olmak
 • Üst yönetimden sorumlu olanların veya kilit yönetimin herhangi bir tanesinin yakın aile bireyi olmak
 • Üst yönetimden sorumlu olanların veya kilit yönetimin herhangi bir tanesiyle önemli bir iş ilişkisinde bulunmak.

Hakim etkiye sahip ilişkili taraflar; 

İlişkili taraflar, kontrol yetkileri veya önemli etkide bulunabilmeleri sebebiyle işletme veya işletme yönetimi üzerinde hakim etkiye sahip olabilirler. Hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sırasında bu tür etkiler ilgili olup dikkate alınırlar.

İlişkili taraf niteliğindeki özel amaçlı işletmeler; 

bazı durumlarda özel amaçlı bir işletme, işletmenin ilişkili tarafı olabilir. Çünkü özel amaçlı işletmenin özkaynağında çok az bir payı bulunsa ya da hiçbir payı bulunmasa dahi işletme, özel amaçlı işletmeyi kontrol edebilir.