Yükleniyor...


BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler - Açılış Bakiyeleri Standardına göre

Cevaplar 2

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Tarık Şen 06 Mart 2022 22:06

Biraz sadeleştirilebilir;

  1. Geçmiş yıl bakiyelerinin cari döneme doğru aktarılıp aktarılmadığı
  2. Muhasebe politikalarının tutarlılığı
  3. Önemli bir yanlışlık olup olmadığı

konularını netleştirmektir.

Yılmaz Hoş 05 Mart 2022 11:35
  1. Açılış bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen yanlışlıklar içerip içermediği konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek.
  2. Açılış bakiyleerinde yansıtılan uygun muhasebe politikalarının cari dönem finansal tablolarında tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı veya bu politikalarda meydana gelen değişikliklerin geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı, yeterli şekilde sunulup sunulmadığı ve açıklanıp açıklanmadığı konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmek