Yükleniyor...


BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler - Açılış Bakiyeleri Standardına göre

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Yılmaz Hoş 05 Mart 2022 11:45

Denetçi, açılış bakiyeleriyle ilgili bilgi almak amacıyla, varsa açıklamalar dahil, en son finansal tabloları ve bu tablolara ilişkin önceki denetçi raporunu okur.

Denetçi, açılış bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen yanlışlıklar içerip içermediği hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtını:

  1. Önceki döneme ait kapanış bakiyelerinin, cari döneme doğru bir şekilde aktarılıp aktarılmadığına veya gerekli hallerde farklı düzenlenip düzenlenmediğine karar verilmesi,
  2. Açılış bakiyelerinin uygun muhasebe politikalarıyla ilgili uygulamaları yansıtıp yansıtmadığına karar verilmesi
  3. Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının uygulanması:
    1. Önceki yıla ait finansal tabloların denetlenmiş olması durumunda, açılış bakiyelerine ilişkin kanıt elde etmek amacıyla önceki denetçinin çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi
    2. Cari dönemde uygulanan denetim prosedürlerinin açılış bakiyelerine ilişkin kanıt sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi
    3. Açılış bakiyelerine ilişkin kanıt elde etmek amacıyla belirli denetim prosedürlerinin uygulanması suretiyle elde eder.

Açılış bakiyelerinin cari dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyebilecek yanlışlıklar içerdiğine ilişkin denetim kanıtı elde etmesi durumunda denetçi, söz konusu yanlışlıkların cari dönem finansal tabloları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla içinde bulunulan şartlar altında uygun olan ilave denetim prosedürlerini uygular. Cari dönem finansal tablolarında bu tür yanlışlıkların bulunduğu sonucuna varması durumunda denetçi, söz konusu yanlışlıkları yönetimin uygun bir kademesine ve üst yönetimden sorumlu olanlara bildirir.

Denetçi, açılış bakiyelerinde yansıtılan muhasebe politikalarının cari dönem finansal tablolarında tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı veya bu politikalarda meydana gelen değişikliklerin geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı, muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği, yeterli şekilde sunulup sunulmadığı ve açıklanıp açıklanmadığı konusunda yeterli ve uygun denetim kanıtı elde eder.

Önceki döneme ait finansal tabloların, önceki denetçi tarafından denetlenmesi ve denetim görşünün olumlu görüş dışında bir görüş olması durumunda denetçi, bu görüşe sebep olan hususun etkisini, cari dönem finansal tablolarındaki "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi sırasında mütalaa eder.