Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır?

A) 1,00

B) 1,20

C) 1,50

D) 2,00

E) 2,50  

4735 NUMARALI CEVAP


Cevap: D

 

Brüt Satışlar 95.000

Satış İndirimleri (-) 15.000

Net Satışlar = 80.000

Dönen Varlık 21.000

Duran Varlık ?

 

Aktif Toplam 61.000 ise Duran Varlık 40.000 TL dir

Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar /Ortalama Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = 80.00/40.000=2 

Cevaplayan: tarik |

Cevap sayısı: 
1