Bir üretim işletmesinde standart maliyet sistemine göre muhasebe kayıtları tutuluyorsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Direkt işçilik giderleri fiili tutarları üzerinden direkt işçilik giderleri hesabına borç kaydedilir.

B) Satılan mamuller standart maliyetleri üzerinden Satılan Mamul Maliyeti hesabına borç kaydedilir.

C) Üretime gönderilen hammadde fiili fiyat üzerinden Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına alacak kaydedilir.

D) Üretim giderleri maliyet dönemi sonunda standart tutarları üzerinden yansıtma hesaplarının alacağına kaydedilerek üretim maliyetlerine aktarılır.

E) Üretimi tamamlanan mamuller standart maliyetleri üzerinden Mamuller hesabına borç kaydedilir.

Henüz cevap yok