Birden çok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek kararına göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasında gösterilmemiştir?

A) Limited şirket

B) Anonim şirket

C) Kollektif şirket

D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

E) Ortaklık bürosu (adi şirket)

 

CEVAP

C) Kollektif şirket

5392 NUMARALI CEVAP


kollektif şirket 

Cevaplayan: erd.emrecan |

Cevap sayısı: 
1