Yükleniyor...

Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmedir nedir ? Birleştirme işleminin tamamlanma süresi nedir? Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi sürecinde nelere dikkat edilmelidir. Bu süreçte hangi tür değişikliklere müsaade edilmektedir? Çalışma kağıtlarının KGK tarafından belirlenen saklama süresi nedir ?

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Denetçi 26 Nisan 2022 15:33

Denteçi raporu tarihinden sonra çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi işleminin tamamlanması, yeni denetim prosedürlerinin uygulanmasını veya yeni sonuçlara ulaşılmasını içermeyen idari bir süreçtir.

Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesinde denetim şirketinin

 1. Çalışma kağıtlarının birleştirilmesi işlemini zamanında tamamlamalarına yönelik politika ve prosedürler oluşturması gereklidir.
 2. Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi işleminin tamamlanması için uygun süre genellikle, denetçi raporu tarihinden itibaren en fazla altmış gündür.
 3. Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi sürecinde, idari nitelikte olmak kaydıyla çalışma kağıtlarında değişiklikler yapılabilir. Bu tür değişikliklere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir.
  1. Yenilenmiş olan çalışma kağıtlarının eski taslaklarının silinmesi veya çıkarılması
  2. Çalışma kağıtlarının sınıflandırılması, düzenlenmesi ve çalışma kağıtlarına çapraz referans verilmesi
  3. Çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi sürecine ilişkin kontrol listelerinin imzalanması
  4. Denetçi raporu tarihinden önce elde edilen ve denetim ekibinin ilgili üyeleriyle müzakere edilen ve mutabakata varılan denetim kanıtlarının belgelendirilmesi.
 4. Denetim şirketlerinin, çalışma kağıtlarını saklamalarına yönelik politika ve prosedürler oluşturmalarını gerektirir.
 5. Çalışma kağıtlarını saklama süresi, normalde denetçi raporu tarihinden veya daha sonra olması halinde, topluluk denetçisi raporu tarihinden itibaren başlamak üzere kurum tarafından belirlenen süreden (10 yıl) daha kısa olamaz.
 6. Denetçinin, denetim şirketi içindeki veya dışındaki taraflarca yürütülen izleme süreci kapsamındaki teftişler sırasında alınan yorumlara bağlı olarak mevcut çalışma kağıtlarına açıklık kazandırma ihtiyacı duyması, çalışma kağıtlarının nihai denetim dosyasında birleştirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra denetçinin mevcut çalışma kağıtlarında değişiklik yapmayı veya yeni çalışma kağıdı eklemeyi gerekli bulabileceği durumlar örnek olarak gösterilebilir.