Denetime tabi olduğu halde denetimi yaptırmayanlar için öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Denetime tabi olduğu halde denetimi yaptırmayanlar için öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Yönetim kurulu başkanı istifa etmiş yükmündedir
B) Yönetim kurulu istifa etmiş hükmündedir
C) Hapis cezası öngörülmüştür
D) Ağır para cezası öngörülmüştür
E) Finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir

4881 NUMARALI CEVAP


Finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Cevap sayısı: 
1