Denetime tabi olduğu halde denetimi yaptırmayanlar için öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedirB) Yönetim kurulu başkanı istifa etmiş yükmündedirC) Yönetim kurulu istifa etmiş hükmündedirD) Hapis cezası öngörülmüştürE) Ağır para cezası öngörülmüştür

5227 NUMARALI CEVAP


Finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir

Cevaplayan: coskundkaya |

Cevap sayısı: 
1