Denetimin ön şartları nelerdir?

5515 NUMARALI CEVAP


Yönetim tarafından finansal tabloların hazırlanmasında kabul edilebilir bir finansal raporlama çerçevesinin kullanılması.

Yönetimin ve uygun hallerde üst yönetimden sorumlu olanların yürütülecek denetime ilişkin ön kabullerde mutabık olmasıdır.

Cevaplayan: denetci |

Cevap sayısı: 
1