Denetimin ön şartlarının mevcut olmaması halinde denetçi nasıl bir tutum sergilemelidir?

5517 NUMARALI CEVAP


Denetçi, bu konuyu yönetimle müzakere eder, mevzuatta aksi zorunlu kılınmadıkça denetim sözleşmesi teklifini kabul etmez.

Cevaplayan: denetci |

Cevap sayısı: 
1