Yükleniyor...

"SMMM Staj Başlatma" etiketini içeren sorular

   
0
Destek
0
Cevap
Stajyer Rau 23.09.2022 19:51
İşletmenin kirası işletme sahibi tarafından yapılmıştır. Bu işlemin ka...

A) 131 Ortaklardan Alacaklar

B) 180 Gelecek Aylara Ait Giderler

C) 331 Ortaklara Borçlar

D) 770 Genel Yönetim Giderleri

E) 329 Diğer Ticari Borçlar

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 23.09.2022 19:53
İşletmenin özkaynakları 100.000 TL'dir. İşletmenin tahminine göre ise ...

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İhtiyatlılık kavramı gereği yaptığı kayıt doğrudur.

B) İhtiyatlılık kavramı gereği yaptığı kayıt yanlıştır.

C) Tam açıklama kavramı gereği yaptığı kayıt doğrudur.

D) Önemlilik kavramı gereği yaptığı kayıt yanlıştır.

E) Tam açıklama kavramı gereği yaptığı kayıt yanlıştır.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 23.09.2022 19:55
Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço...

A) Amortisman ayrılır.

B) Senetler için iskonto uygulanır.

C)Senet keşide edilir.

D) Karşılık ayrılır.

E) Reeskont işlemi yapılır.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 10.10.2022 15:04
İşletme satın aldığı bina için 50.000 TL'lik bir çek keşide ettiğinde ...

A. Verilen çek ve ödeme emirleri

B. Alınan çekler

C. Borç senetleri

D. Alacak senetleri

E. Demirbaşlar

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 11.10.2022 15:43
H İşletmesi, %52'sini satın aldığı G şirketinin hisse senetlerine 3.00...

A.

   
0
Destek
1
Cevap

Soru Listeleri Gelişiminizi hızlandırın

HesapBorçAlacak
133 Bağlı Ortak. Alacaklar3.000 
641  Bağlı Ort. Temettü Gelirleri