Finansal kaldıraç olarak da adlandırılan yabancı kaynakların aktif toplamına oranı sonucunun %50’nin üzerinde çıkması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını, dolayısıyla günlük faaliyetlerin yürütülmesinin stokların satışıyla gerçekleşebileceğini

B) Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulduğunu

C) İşletmenin finansal gücünün iyi olduğunu ve faizleri karşılayabildiğini

D) Özkaynakların ekonomik ve verimli kullanıldığını

E) Aktifin finansmanında yabancı kaynaklardan özkaynaklara oranla daha fazla yararlanıldığı 

4729 NUMARALI CEVAP


Cevap E

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1