Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?

Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?

A) İtibari değer

B) Mukayyet değeri

C) Tasarruf değeri

D) Maliyet bedeli

E) Borsa rayici

4669 NUMARALI CEVAP


D) Maliyet bedeli

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1