İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

A) Tekil aracılık faaliyetleri

B) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri

C) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri

D) Finansman aracılık faaliyetleri

E) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

4741 NUMARALI CEVAP


Doğru cevap E) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri

Cevaplayan: FM |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1