Yükleniyor...

0
Destek
0
Cevap
0
Görüntüleme
Cevap Yaz
Listeme Ekle

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Denetçi 20 Ocak 2016 22:59

Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlara

Aylık asgari ücretin 3 katı 

 

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Aylık asgari ücretin 2 katı 

 

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Aylık asgari ücret kadar 

tutarında ceza kesilir.

 

Not:

Mahkeme kararına, kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.