Kollektif yatırım kuruluşları, yasal yapılarına göre ayrı ve bağımsız birer tüzel kişilik olarak kurulduklarında "....." adı alır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Anonim ortaklık

B) Hisse senedi fonu

C) Yatırım ortaklığı

D) Menkul kıymet fonu

E) Yatırım fonu

4739 NUMARALI CEVAP


Cevap : C

Cevaplayan: FM |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1