Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıda

Odalar kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarının veya bu unvan ve kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan ibare ve remizleri kullananları aşağıdakilerden hangisine bildirir?

 

a. Devlet planlama teşkilatı

b. Devlet denetleme kurulu

c. Cumhuriyet savcılığı

d. Emniyet genel müdürlüğü

e. Maliye bakanlığı

4678 NUMARALI CEVAP


c. Cumhuriyet savcılığı

Cevaplayan: tarik |

Cevap sayısı: 
1