Optimal sermaye yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Optimal sermaye yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Optimal sermaye yapısı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin minimum olduğu borç/özkaynak oranı düzeyidir.

B) Optimal sermaye yapısı, şirketin borçlanma politikalarından etkilenir.

C) Optimal sermaye yapısı ile şirket değeri arasında bir bağlantı vardır.

D) Optimal sermaye yapısının, şirketin ödeyeceği vergi oranıyla ilişkisi yoktur.

E) Optimal sermaye yapısı, şirket ortaklarının getiri beklentilerinden etkilenir. 

fatma7kids

Henüz cevap yok