Yükleniyor...

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Denetçi 11 Haziran 2022 21:46

Döngü yaklaşımında satıcılar hesabı ilişkili olduğu hesaplarla birlikte denetlenir. Bu bağlamda genelde ilişkili olduğu hesaplar ve muhasebe işlemlerinde kullanılan belgeler aşağıda gösterilmiştir. İndirim işlemlerinde hesaplanan KDV aşağıdaki şemada gösterilmemiştir. İstisnai olan bu işlemlerde şüphesizdirki hesaplanan KDV de vardır. Şemada karışık olmaması için gösterilmemiştir. Ödemelerin kurum için onaylı ödeme talimatları ile ve ödeme aracını belgeleyen makbuzlara istinaden yapılması gerekir. Stoklara ve diğer varlık edinimleriyle ilgili hesaplara girişler fatura ve irsaliye ile ambara giriş belgelerine dayandırılır.