Serbest dolaşıma giriş rejiminde, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya için aşağıdakilerin hangisi aranmaz?

  1. Kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili  
  2. Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması  
  3. Eşyanın ithali için öngörülen işlemlerin tamamlanması  
  4. Eşyanın daha önce Türkiye’den ihraç edilmiş olması  
  5. Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi  

4835 NUMARALI CEVAP


Eşyanın daha önce Türkiye’den ihraç edilmiş olması  

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1