Tasarım hakkının kapsamına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Tasarım hakkının kapsamına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Tasarım hakkı sahibi, kendisi tarafından piyasaya sunulan tasarımın uygulandığı ürünlerle ilgili fiilleri engelleyebilir.B) Tasarım hakkı sahibi tasarlanan ürünü piyasaya sunan kişiyi engelleyebilir.C) Tasarım hakkı sahibi, tasarımın uygulandığı ürünün üçüncü kişilerce ithalini engelleyebilir.D) Deneme amaçlı fiiller tasarım hakkının kapsamı dışında kalır.E) Özel amaçla sınırlı kalan ve ticari amaçlı olmayan fiiller tasarım hakkı kapsamının dışında kalır.

Henüz cevap yok