TBK m.503’e göre; “Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet s

 

A) Vekâletin susma yoluyla kurulmasının mümkün olduğuB) Vekâletin bir sözleşme olduğuC) Vekâletin kanunla düzenlenmiş olduğuD) Vekâletin ancak belirli meslek gruplarına dâhil kişiler tarafından yapılabileceğiE) Vekâletin tek taraflı hukuksal işlem olduğu  

4852 NUMARALI CEVAP


vekâletin susma yoluyla kurulmasının mümkün olduğu

Cevaplayan: coskundkaya |

Cevap sayısı: 
1