Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki kısımlardan hangisi sigorta sözleşmesinin tanımında yer almamaktadır?

Sigorta sözleşmesi,

I) sigorta lehtarı ile sigortacı arasında yapılan,

II) sigortacının bir prim karşılığında,

III) kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun,

IV) meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya

V) diğer edimlerde bulunmayı

yükümlendiği sözleşmedir.

Türk Ticaret Kanununa göre yukarıdaki kısımlardan hangisi sigorta sözleşmesinin tanımında yer almamaktadır?

 

  1. II
  2. IV  
  3. V BU CEVAP DİREKT ELENDİ.
  4. I
  5. III

4801 NUMARALI CEVAP


I) sigorta lehtarı ile sigortacı arasında yapılan,

Cevaplayan: NEDENBEN50 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1