Üçlü savunma hattı modeli çerçevesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Yönetim Kurulu’ na raporlama yapar?

Üçlü savunma hattı modeli çerçevesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi doğrudan Yönetim Kurulu’ na raporlama yapar?

 

A) İç kontrol  B) Risk yönetimi  C) İç denetimD) Kalite yönetimi  E) Stratejik yönetim

Henüz cevap yok