Yükleniyor...


BDS 240 kapsamında Varlık Hilesi veya Varlıkların Kötüye Kullanılması sıklıkla hangi yollarla gerçekleştirilir ?

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Yılmaz Hoş 04 Mart 2022 21:26

Varlıkların kötüye kullanılma yollarına birkaç örnek;

  • Tahsilatın zimmete geçirilmesi (örneğin, alacak hesaplarındaki tahsilatın kötüye kullanılması veya kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen tahsilatın kişisel banka hesaplarına aktarılması)
  • Fiziki varlıkların veya fikri hakların çalınması (örneğin, kişisel kullanım veya satış amacıyla sotkların çalınması, satış amacıyla hurdaların çalınması, işletmeye ait teknolojik verilerin rakip işletmelerle gizli anlaşmalar yapılarak menfaat karşılığı verilmesi gibi)
  • İşletmenin teslim almadığı mal ve hizmetler için ödeme yapmasına sebep olmak (örneğin, hayali satıcılara ödeme yapılması, fiyatları olduğundan yüksek göstermeleri karşılığında işletmenin satın alma birimi çalışanlarına tedarikçiler tarafından ödeme yapılması, hayali çalışanlara ödeme yapmak gibi)
  • İşletme varlıklarının kişisel amaçlar için kullanılması (örneğin işletme varlıklarının kişisel kredi veya ilişkili taraf kredisi için teminat olarak kullanılması). Varlıkların kötüye kullanılmasında genellikle, varlıkların kaybolduğunu veya izinsiz şekilde teminat olarak verildiğini gizlemek amacıyla yanlış ya da yanıltıcı belge veya kayıtlar düzenlenmesi söz konusu olur.