Yanlış önermeyi işaretleyiniz?

 

Yanlış önermeyi işaretleyiniz

 A) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan biridir

B) Eşyanın gümrüğe sunulması gümrük idarelerine yapılan bir bildirimdir  

C) Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir  

D) Özet beyan, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır  

E) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan biridir  

Henüz cevap yok

Kategori: