Yukarıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi/hangileri bir işletmenin gelecek dönemlerdeki karlılık performansı hakkında daha doğru bilgi sağlar?

I)       Brüt Satış Karı veya Zararı

II)     Olağan Kar veya Zarar

III)   Dönem Net Karı veya Zararı

IV)    Dönem Karı veya Zararı

V)      Faaliyet Karı veya Zararı

Yukarıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi/hangileri bir işletmenin gelecek dönemlerdeki karlılık performansı hakkında daha doğru bilgi sağlar?

A) III ve IV

B) I ve V

C) I ve V

D) Sadece II

E) Sadece III

5269 NUMARALI CEVAP


 

C) Sadece III

Cevaplayan: Hüseyin Güven |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1