Başkaları aynı nesneleri ve durumları bizim gördüğümüzden (algıladığımızdan) farklı görebilmektedirler. Bu tür farklılıklar neden kaynaklanmaktadır?