Harcırah

Yorumlar

6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre, kanun gereği ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından biri, birkaçı veya tamamından oluşan ödemelere harcırah denir.