Seçimlik Sözleşmeler (Options Contracts)

Yorumlar

Bir varlığın sabitleştirilmiş bir fiyattan belirli bir vadede alma veya satma hakkı doğuran, uygulanması zorunluluk değil tercih konusu olan sözleşme biçimi opsiyon sözleşmeleri olarak tanımlanmaktadır.

 Karmaşık yapılarına rağmen bu sözleşmeler tek kelime ile tanımlanmak istendiğinde bu kelime “seçme” şeklinde ifade edilmektedir.

Tüm vadeli işlem sözleşmelerinin temelinde, sözleşmenin alıcısı ve satıcısını yükümlülük altına almak yatarken; opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmelerinden bu noktada ayrılmaktadır.

Opsiyon sözleşmesinin satın alınması durumunda sözleşmeyi satın alan yatırımcı bir yükümlülük altına girmediği gibi bir seçenek hakkına sahip olmaktadır.