TFRS 9 Finansal Araçlar Standardınca Finansal Araçlar

Yorumlar

Finansal araçların sınıflandırılması, ilk muhasebeleştirme ve ölçümüne ilişkin finansal raporlama ilkelerinin yer aldığı bu standart TMS 39 un yerini almak üzere, hazırlanan bir proje ile 2010 yılında Resmi Gazetede yayımlanmış, yayınlanan ilk kısmında yer alan finansal varlıkları sınıflandırma ve ölçümleme konuları ile ilgili yürütülen çalışmalar tamamlandığında ise IAS yürürlükten kalkmasının hedeflenmiş bu standartla ilgili çalışmalar Türkiye’de de tamamlandığında ise TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm” standardının yerini almasının öngörüldüğü ifade edilmiştir.

Yatırımcılar ve finansal tablo kullanıcılarının IAS 39’da yer alan uygulamaların anlaşılmaz ve zor olduğunu belirtmesi üzerine Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından projenin başlatılmasıyla IASB yeni bir standart yayımlanması gerekliliği yönünde çalışmalar başlatmıştır. 

Finansal tablo kullanıcılarına işletmenin geleceğe ait nakit akış tutarları ve bu tutarların zamanını ve belirsizliğini değerlendirebilmeleri açısından faydalı bilgi sunmayı amaçlayan TFRS 9 standardı; finansal varlık ve finansal borçlara ilişkin raporlama ilkelerini belirlemektedir. TMS 39’un kapsamı içinde yer alan tüm finansal varlıklar bu standardın içinde de yer alırken, TMS 39’da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesine ilişkin karmaşık esasların daha basitleştirilerek finansal tablo kullanıcılarına daha uygun ve yararlı bilgi sunmayı amaçladığı ifade edilmiştir.

“TFRS 9 Finansal Araçlar” standardının finansal varlıkların değerlemesinde göz önünde bulundurduğu 2 faktör şu şekilde ifade edilmiştir:

1. İşletmenin finansal varlığı nasıl kullanacağı ve ne amaçla iktisap ettiği, finansal varlığı alım satım amaçlı mı yoksa getiri amaçlı mı aldığı ya da vadesine kadar faiz ya da kur farkından yararlandıktan sonra anaparayı mı tahsil edeceği yoksa fiyat hareketlerinden mi yararlanacağı, işletmenin finansal varlığı yönetim modeli gibi soruların cevabına ilişkin sınıflandırma.

2. Finansal aracın niteliği ile ilgili, aracın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizleri mi kapsadığı yoksa gelecekte belli olmayan bir şekilde nakit akışı ya da elden çıkarma kazancı mı sağladığı konusunda ve finansal aracın sağladığı getirilerin tahvillerdeki gibi önceden belli mi olduğu yoksa hisse senedi gibi vadesi ve tutarı belli olmadan bir nakit akışı mı sağlayacağı sorularının cevabına göre sınıflandırılma. 

Eğer bu kıstaslara göre finansal aracın vadesi ve getirisi önceden belirlenebiliyorsa o zaman itfa edilmiş maliyet yöntemi ile; ancak ne getirisinin elde edileceği zaman ne de getiri tutarı önceden belirlenemiyorsa GUD ile ölçülecektir.