Türev Finansal Araçlar

Yorumlar

İşletmeler arası sözleşme ile bir finansal aracın bir veya daha fazla finansal riskini nakletme amacı ile şartlı ya da şartsız değişim hakkı tanıyan sözleşmeler türev finansal araçlar olarak tanımlanmaktadır.

Eğer bir türev finansal araç, sözleşmeyi gerçekleştiren işletme taraflarından birine ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin bir seçenek veriyorsa ve bu ödeme seçenekleri öz kaynağa dayalı finansal araç olmadığı sürece finansal varlık ya da borç olarak adlandırılmaktadır.

Türev finansal araçlar içerisinde en yaygın olarak kullanılanlar ise şunlardır.