Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts)

Yorumlar

Mal piyasasının ana enstrümanlarından olan karşılıklı iki tarafın belirli bir zaman diliminde ödemelerini faiz, anapara ya da hem faiz hem anapara olmak üzere değiştirmeleri konusunda anlaştıkları finansal işlemlerdir. Vadeli takas sözleşmelerinin gerçekleştirilmesinin amacı ise en eski ve en çok kullanılan şekli ile faiz oranları ile döviz kurlarında meydana gelen dalgalanma riskini minimize etmektir.