Yükleniyor...
0
Destek
0
Cevap
0
Görüntüleme
Cevap Yaz
Listeme Ekle
Etiketler: Borçlar Hukuku

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Stajyer Rau 12 Aralık 2022 23:52

Borçlu, alacaklının direnime düşmesi ile birlikte hemen borcundan kurtulmuş olmaz. Ayrıca alacaklının temerrüde düşmesi halinde tazminat yükümlülüğü doğmaz. Yani alacaklıdan tazminat istenemez.

Borçlar Kanunu'na göre; borcun konusu bir şeyin teslimi ise, alacaklının temerrüdü halinde borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Şeyin tevdi yerini, ilgili yerde bulunan hakim belirler. Ancak ticari eşyalar hakim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.

Malın nereye teslim edileceğini ifa eyrindeki hakim tayin eder. Borçlunun tevdi işleminden sonra objektif iyiniyet kuralları gereğince malı tevdi ettiğini alacaklıya bildirmesi gerekir. Tevdi işlemi ile birlikte borç sona erer. Borcun sona ermesi ile bağlı haklar da sona erer.

Sözleşmenin konusu olan şeyin bakım ve korunması büyük masraflar gerektiriyorsa veya niteliği itibariyle türü tevdiye uygun değilse, borçlu öncelikle alacaklıya ihtar çektikten sonra hakimin izni ile malı sattırıp, satış bedelini tevdi ederek borcundan kurtulabilir.

Borcun konusu bir şeyin teslimini gerektirmiyorsa borçlu sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi hükmü sadece yapma borçlarında uygulanır.