Yükleniyor...
Etiketler: Denetim

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Stajyer Rau 31 Ocak 2024 12:05

Bağımsızlığı ortadan kaldırabilecek olaylar karşısında bağımsızlığı koruyucu önlemler alınır. Bu önlemler sonrası tehditler hala ortadan kalkmadıysa bağımsızlığın korunamadığı anlamına gelir. Bağımsızlığı ortadan kaldıran tehditler yazılı olarak kayda alınarak saklanmak zorundadır. Bağımsızlığı ortadan kaldıran haller kuruma bildirilir ve kurumdan onay alınmak suretiyle sözleşme feshedilir. Yeterli ve uygun kanıt toplanamaması halinde görüş bildirmekten kaçınılabilir.

Denetimin ön şartları nedir ? BDS 210 “Bağımsız denetim sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşmaya varılması” standardına göre tanımlayınız.

Bağımsız denetçinin bir denetim işinde denetimin ön şartlarının mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla nelere bakması gerekir?

Denetimin ön şartlarının mevcut olmaması durumunda denetçi nasıl bir