Yükleniyor...
Etiketler: Denetim

Cevaplar 1

Cevabın doğru olduğunu düşünüyorsan destekle, öne çıksın
Stajyer Rau 31 Ocak 2024 12:05
  1. Denetçiler ve denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların boşanmış olsalar dahi eşleri ile üçüncü dereceye kadar herhangi bir bağ olmamalıdır. Doğrudan veya dolaylı olarak menfaat, ortaklık ya da borç alacak ilişkisi olmamalıdır.
  2. Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin, geçerli bir neden olmaksızın denetim şirketi tarafından ödenmemesi
  3. Denetim ücretinin, denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması, denetimin kalitesine yönelik belirsizlikler oluşturması
  4. Bağımsızlığı zedeleyen diğer hallerin ortaya çıkması. Örneğin; denetim kuruluşu ve denetçiler denetlenen işletmeye 3565 sayılı kanun kapsamındaki tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya herhangi bir hizmet veremezler.